Dịch Vụ Cho Thuê Xe Du Lịch Giá Rẻ

Bảng giá cho thuê xe du lịch

Trang chủ » Xe du lịch, xe công tác

Hiệu: Toyota - Camry
Đời xe: 2011-2012
Màu sắc: Bạc
Nội thành (8-17h): 1.800.000 đ
Ngoại thành (220km): 2.400.000 đ
Sân bay (3h) : 1.000.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 80.000 đ/h
Phụ trội quá km : 10.000 đ/km
Hiệu: Hyundai
Đời xe:
Màu sắc: Đỏ
Nội thành (8-17h): 3.500.000 đ
Ngoại thành (220km): 4.000.000 đ
Sân bay (3h) : 1.400.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 150.000 đ/h
Phụ trội quá km : 15.000 đ/km
Hiệu: Hyundai
Đời xe: 2011-2012
Màu sắc: Trắng - Đỏ
Nội thành (8-17h): 4.000.000 đ
Ngoại thành (220km): 4.500.000 đ
Sân bay (3h) : 1.500.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 180.000 đ/h
Phụ trội quá km : 15.000 đ/km
Hiệu: Hyundai
Đời xe: 2009-2012
Màu sắc: Trắng-Bạc
Nội thành (8-17h): 3.000.000 đ
Ngoại thành (220km): 3.500.000 đ
Sân bay (3h) : 1.200.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 100.000 đ/h
Phụ trội quá km : 12.000 đ/km
Hiệu: Toyota
Đời xe: 2011-2012
Màu sắc: Bạc
Nội thành (8-17h): 1.100.000 đ
Ngoại thành (220km): 1.400.000 đ
Sân bay (3h) : 600.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 50.000 đ/h
Phụ trội quá km : 6.000 đ/km
Hiệu: Honda
Đời xe: 2011-2012
Màu sắc: Bạc
Nội thành (8-17h): 1.100.000 đ
Ngoại thành (220km): 1.400.000 đ
Sân bay (3h) : 600.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 50.000 đ/h
Phụ trội quá km : 6.000 đ/km
Hiệu: LEXUS
Đời xe: 2011-2012
Màu sắc: Trắng-Đen
Nội thành (8-17h): 6.500.000 đ
Ngoại thành (220km): 8.400.000 đ
Sân bay (3h) : 5.000.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 100.000 đ/h
Phụ trội quá km : 12.000 đ/km
Hiệu: Toyota
Đời xe: 2011-2012
Màu sắc: Bạc
Nội thành (8-17h): 1.200.000 đ
Ngoại thành (220km): 1.500.000 đ
Sân bay (3h) : 600.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 50.000 đ/h
Phụ trội quá km : 6.000 đ/km
Hiệu: Mercedes
Đời xe: 2009 - 2013
Màu sắc: Đen-Trắng
Nội thành (8-17h): Liên hệ đ
Ngoại thành (220km): Liên hệ đ
Sân bay (3h) : Liên hệ đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : Liên hệ đ/h
Phụ trội quá km : Liên hệ đ/km
Hiệu: Ford
Đời xe: 2011-2014
Màu sắc: Đen-Trắng
Nội thành (8-17h): 1.1000.000 đ
Ngoại thành (220km): 1.500.000 đ
Sân bay (3h) : 650.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 60.000 đ/h
Phụ trội quá km : 6.500 đ/km
Hiệu: Ford
Đời xe: 2011-2014
Màu sắc: Bạc
Nội thành (8-17h): 1.300.000 đ
Ngoại thành (220km): 2.000.000 đ
Sân bay (3h) : 800.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 80.000 đ/h
Phụ trội quá km : 9.000 đ/km
Hiệu: BMW
Đời xe:
Màu sắc: Đen-Trắng
Nội thành (8-17h): 6.000.000 đ
Ngoại thành (220km): 8.000.000 đ
Sân bay (3h) : 3.500.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 600.000 đ/h
Phụ trội quá km : 55.000 đ/km
Hiệu: SAMCO
Đời xe: 2008 - 2012
Màu sắc: Trắng-Xanh
Nội thành (8-17h): 1.800.000 đ
Ngoại thành (220km): 2.500.000 đ
Sân bay (3h) : 900.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 70.000 đ/h
Phụ trội quá km : 10.000 đ/km
Hiệu: BMW
Đời xe: 2011-2012
Màu sắc: Đen
Nội thành (8-17h): 2.200.000 đ
Ngoại thành (220km): 2.800.000 đ
Sân bay (3h) : 1.200.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 100.000 đ/h
Phụ trội quá km : 12.000 đ/km
Hiệu: Chevrolet
Đời xe: 2011-2012
Màu sắc: Trắng
Nội thành (8-17h): 1.100.000 đ
Ngoại thành (220km): 1.500.000 đ
Sân bay (3h) : 650.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 60.000 đ/h
Phụ trội quá km : 6.500 đ/km
Hiệu: Mercedes
Đời xe: 2009 - 2013
Nội thành (8-17h): Liên hệ đ
Ngoại thành (220km): Liên hệ đ
Sân bay (3h) : Liên hệ đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : Liên hệ đ/h
Phụ trội quá km : Liên hệ đ/km
Hiệu: Mercedes
Đời xe: 2011 - 2014
Màu sắc: Bạc
Nội thành (8-17h): 1.300.000 đ
Ngoại thành (220km): 2.000.000 đ
Sân bay (3h) : 800.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 80.000 đ/h
Phụ trội quá km : 9.000 đ/km
Hiệu: Toyota - Camry
Đời xe: 2013
Màu sắc: Đen
Nội thành (8-17h): 1.600.000 đ
Ngoại thành (220km): 2.000.000 đ
Sân bay (3h) : 1.000.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 100.000 đ/h
Phụ trội quá km : 10.000 đ/km
Hiệu: Hyundai
Đời xe: 2011-2012
Màu sắc: Trắng
Nội thành (8-17h): 3.500.000 đ
Ngoại thành (220km): 4.000.000 đ
Sân bay (3h) : 1.400.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 150.000 đ/h
Phụ trội quá km : 15.000 đ/km
Hiệu: Toyota - Innova
Đời xe: 2011-2014
Màu sắc: Bạc
Nội thành (8-17h): 1.100.000 đ
Ngoại thành (220km): 1.500.000 đ
Sân bay (3h) : 650.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 60.000 đ/h
Phụ trội quá km : 6.500 đ/km
Hiệu: Toyota - Fortuner
Đời xe: 2011-2014
Màu sắc: Ánh Bạc
Nội thành (8-17h): 1.200.000 đ
Ngoại thành (220km): 1.700.000 đ
Sân bay (3h) : 700.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 60.000 đ/h
Phụ trội quá km : 7.000 đ/km
Hiệu: Hyundai
Đời xe: 2009-2012
Màu sắc: Bạc
Nội thành (8-17h): 1.600.000 đ
Ngoại thành (220km): 2.500.000 đ
Sân bay (3h) : 900.000 đ
Phụ trội ngoài giờ(1h) : 100.000 đ/h
Phụ trội quá km : 10.000 đ/km

Tin tức

Du lich Viet Nam

Du lich Viet Nam

By Dịch vụ cho thuê xe du lịch, xe cưới, xe công tác, xe theo tháng từ 4-45 chỗ số 1 Hà Nội. Cam kết 100% xe đời mới nhất, chất lượng, an toàn. Tel (04)37171119 9 sao trên 10000người dùng