Cho thuê xe tháng giá rẻ

Bảng Giá Cho thuê xe theo tháng tại Hà Nội

Trang chủ » Thuê xe tháng

Hiệu: Ford
Đời xe: 2010-2012
Màu sắc: Bạc
Giá thuê tháng: 24.000.000 đ
Ngày sử dụng: 26 Ngày
Số km sử dụng: 2600 km
Thời gian làm việc : 08h00 - 17h00
Phụ trội ngoài giờ: 60.000 đ
Ngày lễ tết : 130%
Phụ trội quá km : 6.000 đ/km
Hiệu: Toyota - Innova
Đời xe: 2012-2014
Màu sắc: Bạc
Giá thuê tháng: 24.000.000 đ
Ngày sử dụng: 26 Ngày
Số km sử dụng: 2.600 km
Thời gian làm việc : 08h00 - 17h00
Phụ trội ngoài giờ: 60.000 đ
Ngày lễ tết : 130%
Phụ trội quá km : 6.500 đ/km
Hiệu: Toyota - Fortuner
Đời xe: 2013
Màu sắc: Ánh Bạc
Giá thuê tháng: 30.000.000 đ
Ngày sử dụng: 26 Ngày
Số km sử dụng: 2.600 km
Thời gian làm việc : 08h00 - 17h00
Phụ trội ngoài giờ: 70.000 đ
Ngày lễ tết : 130%
Phụ trội quá km : 7.000 đ/km
Hiệu: Honda
Đời xe: 2013
Màu sắc: Bạc
Giá thuê tháng: 23.000.000 đ
Ngày sử dụng: 26 Ngày
Số km sử dụng: 2.600 km
Thời gian làm việc : 08h00-17h00
Phụ trội ngoài giờ: 50.000 đ
Ngày lễ tết : 130%
Phụ trội quá km : 6.000 đ/km
Hiệu: Honda
Đời xe: 2008 - 2012
Màu sắc: Đen - Trắng
Giá thuê tháng: 23.000.000 đ
Ngày sử dụng: 26 Ngày
Số km sử dụng: 2.600 km
Thời gian làm việc : 08h00 - 17h00
Phụ trội ngoài giờ: 60.000 đ
Ngày lễ tết : 130%
Phụ trội quá km : 7.000 đ/km
Hiệu: Chevrolet
Đời xe: 2011 - 2012
Màu sắc: Trắng - Bạc
Giá thuê tháng: 21.000.000 đ
Ngày sử dụng: 26 Ngày
Phụ trội ngoài giờ: 50.000 đ
Ngày lễ tết : 130%
Phụ trội quá km : 6.000 đ/km
Hiệu: Mercedes
Đời xe: 2010-2012
Màu sắc: Bạc
Giá thuê tháng: 24.000.000 đ
Ngày sử dụng: 26 Ngày
Số km sử dụng: 2.600 km
Thời gian làm việc : 08h00 - 17h00
Phụ trội ngoài giờ: 60.000 đ
Ngày lễ tết : 130%
Phụ trội quá km : 7.000 đ/km
Hiệu: Toyota - Camry
Đời xe: 2013
Màu sắc: Đen
Giá thuê tháng: 36.000.000 đ
Ngày sử dụng: 26 Ngày
Số km sử dụng: 2.600 km
Thời gian làm việc : 08h00-17h00
Phụ trội ngoài giờ: 100.000 đ
Ngày lễ tết : 150%
Phụ trội quá km : 9.000 đ/km

Tin tức

Du lich Viet Nam

Du lich Viet Nam

By Dịch vụ cho thuê xe du lịch, xe cưới, xe công tác, xe theo tháng từ 4-45 chỗ số 1 Hà Nội. Cam kết 100% xe đời mới nhất, chất lượng, an toàn. Tel (04)37171119 9 sao trên 10000người dùng