Cho thuê xe cưới rẻ nhất Hà Nội

Bảng giá cho thuê xe cưới

Trang chủ » Thuê xe cưới

Hiệu: Ford
Đời xe: 2010-2012
Màu sắc: Bạc
Nội thành ko chờ ăn: 1.000.000 đ
Nội thành có chờ ăn: 1.200.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 100.000 đ/h
Phụ trội quá km : 9.000 đ/km
Hiệu: Mercedes
Đời xe: 2011-2012
Màu sắc: Trắng, Đen
Nội thành ko chờ ăn: 2.000.000 đ
Nội thành có chờ ăn: 2.400.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 200.000 đ/h
Phụ trội quá km : 8.000 đ/km
Hiệu: LEXUS
Đời xe: 2011-2012
Màu sắc: Bạc
Nội thành ko chờ ăn: 5.500.000 đ
Nội thành có chờ ăn: 6.500.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 300.000 đ/h
Phụ trội quá km : 50.000 đ/km
Hiệu: Toyota - Fortuner
Đời xe: 2013
Màu sắc: Ánh Bạc
Nội thành ko chờ ăn: 800.000 đ
Nội thành có chờ ăn: 1.000.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 60.000 đ/h
Phụ trội quá km : 7.000 đ/km
Hiệu: Mercedes
Đời xe: 2008 - 2012
Màu sắc: Đen-Trắng
Nội thành ko chờ ăn: 6.400.000 đ
Nội thành có chờ ăn: 8.400.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 400.000 đ/h
Phụ trội quá km : 60.000 đ/km
Hiệu: Toyota - Innova
Đời xe: 2011-2012
Màu sắc: Bạc
Nội thành ko chờ ăn: 700.000 đ
Nội thành có chờ ăn: 850.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 60.000 đ/h
Phụ trội quá km : 6.500 đ/km
Hiệu: Mercedes
Đời xe: 2009-2012
Nội thành ko chờ ăn: 1.000.000 đ
Nội thành có chờ ăn: 1.200.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 100.000 đ/h
Phụ trội quá km : 9.000 đ/km
Hiệu: BMW
Đời xe: 2011-2012
Màu sắc: Trắng-Đen
Nội thành ko chờ ăn: 6.400.000 đ
Nội thành có chờ ăn: 8.400.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 500.000 đ/h
Phụ trội quá km : 100.000 đ/km
Hiệu: Hyundai
Đời xe: 2009-2012
Màu sắc: Bạc
Nội thành ko chờ ăn: 1.500.000 đ
Nội thành có chờ ăn: 1.700.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 100.000 đ/h
Phụ trội quá km : 10.000 đ/km
Hiệu: Honda
Đời xe: 2008 - 2012
Màu sắc: Trắng
Nội thành ko chờ ăn: 1.000.000 đ
Nội thành có chờ ăn: 1.200.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 150.000 đ/h
Phụ trội quá km : 8.000 đ/km
Hiệu: Toyota
Đời xe: 2008 - 2012
Màu sắc: Trắng
Nội thành ko chờ ăn: 1.000.000 đ
Nội thành có chờ ăn: 1.200.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 150.000 đ/h
Phụ trội quá km : 7.000 đ/km
Hiệu: LIMOUSINE
Đời xe: 2009-2011
Màu sắc: Trắng
Nội thành ko chờ ăn: 10.000.000 đ
Nội thành có chờ ăn: 12.000.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 1.500.000 đ/h
Hiệu: Toyota - Camry
Đời xe: 2013
Màu sắc: Đen-Trắng
Nội thành ko chờ ăn: 1.400.000 đ
Nội thành có chờ ăn: 1.600.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 150.000 đ/h
Phụ trội quá km : 12.000 đ/km

Tin tức

Du lich Viet Nam

Du lich Viet Nam

By Dịch vụ cho thuê xe du lịch, xe cưới, xe công tác, xe theo tháng từ 4-45 chỗ số 1 Hà Nội. Cam kết 100% xe đời mới nhất, chất lượng, an toàn. Tel (04)37171119 9 sao trên 10000người dùng