Dịch Vụ Thuê Xe Du Lịch, Thuê Xe Cưới, Thuê Xe Theo Tháng Giá Rẻ

Xe du lịch, xe công tác

Hiệu: Hyundai
Đời xe: 2009-2012
Màu sắc: Bạc
Nội thành (8-17h): 1.600.000 đ
Ngoại thành (220km): 2.500.000 đ
Sân bay (3h) : 900.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 100.000 đ
Phụ trội quá km : 10.000 đ/km
Hiệu: Mercedes
Đời xe: 2011 - 2014
Màu sắc: Bạc
Nội thành (8-17h): 1.300.000 đ
Ngoại thành (220km): 2.000.000 đ
Sân bay (3h) : 800.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 80.000 đ
Phụ trội quá km : 9.000 đ/km
Hiệu: Toyota - Fortuner
Đời xe: 2011-2014
Màu sắc: Ánh Bạc
Nội thành (8-17h): 1.200.000 đ
Ngoại thành (220km): 1.700.000 đ
Sân bay (3h) : 700.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 60.000 đ
Phụ trội quá km : 7.000 đ/km
Hiệu: Toyota - Innova
Đời xe: 2011-2014
Màu sắc: Bạc
Nội thành (8-17h): 1.100.000 đ
Ngoại thành (220km): 1.500.000 đ
Sân bay (3h) : 650.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 60.000 đ
Phụ trội quá km : 6.500 đ/km
Hiệu: Toyota - Camry
Đời xe: 2013
Màu sắc: Đen
Nội thành (8-17h): 1.600.000 đ
Ngoại thành (220km): 2.000.000 đ
Sân bay (3h) : 1.000.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 100.000 đ
Phụ trội quá km : 10.000 đ/km
Hiệu: Hyundai
Đời xe: 2011-2012
Màu sắc: Trắng
Nội thành (8-17h): 3.500.000 đ
Ngoại thành (220km): 4.000.000 đ
Sân bay (3h) : 1.400.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 150.000 đ
Phụ trội quá km : 15.000 đ/km

Thuê xe cưới

Hiệu: Toyota - Camry
Đời xe: 2013
Màu sắc: Đen-Trắng
Nội thành ko chờ ăn: 1.400.000 đ
Nội thành có chờ ăn: 1.600.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 150.000 đ/h
Phụ trội quá km : 12.000 đ/km
Hiệu: Honda
Đời xe: 2008 - 2012
Màu sắc: Trắng
Nội thành ko chờ ăn: 1.000.000 đ
Nội thành có chờ ăn: 1.200.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 150.000 đ/h
Phụ trội quá km : 8.000 đ/km
Hiệu: Toyota
Đời xe: 2008 - 2012
Màu sắc: Trắng
Nội thành ko chờ ăn: 1.000.000 đ
Nội thành có chờ ăn: 1.200.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 150.000 đ/h
Phụ trội quá km : 7.000 đ/km
Hiệu: LIMOUSINE
Đời xe: 2009-2011
Màu sắc: Trắng
Nội thành ko chờ ăn: 10.000.000 đ
Nội thành có chờ ăn: 12.000.000 đ
Phụ trội ngoài giờ : 1.500.000 đ/h

Thuê xe tháng

Hiệu: Mercedes
Đời xe: 2010-2012
Màu sắc: Bạc
Giá thuê tháng: 24.000.000 đ
Ngày sử dụng: 26 Ngày
Số km sử dụng: 2.600 km
Thời gian làm việc : 08h00 - 17h00
Phụ trội ngoài giờ: 60.000 đ
Ngày lễ tết : 130%
Phụ trội quá km : 7.000 đ/km
Hiệu: Chevrolet
Đời xe: 2011 - 2012
Màu sắc: Trắng - Bạc
Giá thuê tháng: 21.000.000 đ
Ngày sử dụng: 26 Ngày
Phụ trội ngoài giờ: 50.000 đ
Ngày lễ tết : 130%
Phụ trội quá km : 6.000 đ/km
Hiệu: Honda
Đời xe: 2008 - 2012
Màu sắc: Đen - Trắng
Giá thuê tháng: 23.000.000 đ
Ngày sử dụng: 26 Ngày
Số km sử dụng: 2.600 km
Thời gian làm việc : 08h00 - 17h00
Phụ trội ngoài giờ: 60.000 đ
Ngày lễ tết : 130%
Phụ trội quá km : 7.000 đ/km
Hiệu: Toyota - Camry
Đời xe: 2013
Màu sắc: Đen
Giá thuê tháng: 36.000.000 đ
Ngày sử dụng: 26 Ngày
Số km sử dụng: 2.600 km
Thời gian làm việc : 08h00-17h00
Phụ trội ngoài giờ: 100.000 đ
Ngày lễ tết : 150%
Phụ trội quá km : 9.000 đ/km

Tin tức

Du lich Viet Nam

Du lich Viet Nam

By Dịch vụ cho thuê xe du lịch, xe cưới, xe công tác, xe theo tháng từ 4-45 chỗ số 1 Hà Nội. Cam kết 100% xe đời mới nhất, chất lượng, an toàn. Tel (04)37171119 9 sao trên 10000người dùng